Close

End Caps

Colonial (Front Fix)

EC 280
63mmØ x75mm

Dutchess (Front Fix)

EC 230
63mmØ x90mm

Plaited

EC 210
63mmØ x20mm

Ben (Front Fix)

EC 205 63mmØ x115mm
EC 206 70mmØ x120mm
EC 207 80mmØ x120mm
EC 208 90mmØ x120mm

Colt

EC 180
63mmØ x25mm

Georgian (Front Fix)

EC 190 63mmØ x75mm
EC 191 70mmØ x75mm
EC 192 80mmØ x75mm
EC 193 90mmØ x75mm

Gladiator (Front Fix)

EC 200 63mmØ x105mm
EC 201 70mmØ x110mm
EC 202 80mmØ x125mm
EC 203 90mmØ x125mm

Swirl (Front Fix)

EC 170 63mmØ x60mm
EC 171 70mmØ x60mm
EC 172 80mmØ x60mm
EC 173 90mmØ x60mm

Esprit

EC 149 50mmØ x20mm
EC 150 63mmØ x20mm
EC 151 70mmØ x20mm
EC 152 80mmØ x20mm
EC 153 90mmØ x20mm

Rope Esprit

EC 159 50mmØ x25mm
EC 160 63mmØ x25mm
EC 161 70mmØ x25mm
EC 162 80mmØ x25mm
EC 163 90mmØ x30mm

Bedford (Front Fix)

EC 120 63mmØ x55mm
EC 121 70mmØ x55mm
EC 122 80mmØ x55mm
EC 123 90mmØ x55mm

Eloff (Front Fix)

EC 130 63mmØ x90mm
EC 131 70mmØ X90mm
EC 132 80mmØ x90mm
EC 133 90mmØ x90mm

Hamburger

EC 014
63mmØ x50mm

Inca

EC 011
63mmØ x25mm

Poppy

EC 012
63mmØ x25mm

Ritz

EC 013
63mmØ x25mm

Iris

EC 005
90mmØ x40mm

Bun

EC 001 63mmØ x35mm
EC 002 50mmØ x35mm

Gini

EC 010
80mmØ x18mm